JESSM   |  e-ISSN: 2979-9899

Etik Politikası

Etik Kurul Raporu Önemli Not: "Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için mutlaka etik kurul onayının ayrıca alınması ve bu onayın makalede belirtilmesi ve belgelenmesi gerekmektedir." Kriterler çerçevesinde insan ve hayvan örnekleriyle yapılan niteliksel ve niceliksel saha çalışmaları için makaleye ek olarak etik kurul onayının verilmesi gerekmektedir. Makalenin yöntem kısmında belgenin tarih ve numarası belirtilerek etik kurallar belirtilmelidir.


79 defa okundu.